Program AED

Role prvních zasahujících při záchraně života obětí náhlé zástavy krevního oběhu

Náhlá zástava krevního oběhu (srdeční kolaps) patří k jedné z nejčastějších příčin smrti. V České republice umírá na její následky přibližně 15 000 lidí ročně. Existuje ale jednoduchá pomůcka, která může lidem v takové situaci pomoci. Jedná se o automatizovaný externí defibrilátor (AED).

Defibrilátor dokáže podat životně důležitý výboj energie, který může navrátit srdci normální srdeční rytmus.  Přístroj také monitoruje celou dobu pacienta a navádí zachránce zvukovými a grafickými pokyny ke správnému postupu a kvalitní kardiopulmonální resuscitaci.

Pokud je poskytnuta postižené osobě okamžitá pomoc, nemusí mít tato porucha smrtelné následky. Důležité je uvědomění si akutnosti nebezpečí. S ohledem na fyziologii zástavy přijíždí  záchranná služba ve většině případů pozdě, byť přijede do deseti až patnácti minut.

AED se stává standardní výbavou organizací, jako jsou sportovní a obchodní centra a výrobní a obchodní společnosti. Používají je také složky jako jsou policie, hasiči a horská služba. O správnosti tohoto trendu svědčí vzrůstající četnost úspěšných zásahů s laickým defibriátorem a zachráněných životů.

Heart safe solution

AED

Správný AED program pro vaše pracoviště nebo organizaci zajišťuje, že vaše defibrilátory jsou na správném místě, v provozuschopném stavu a všichni vaši zaměstnanci ví, co v případě Náhlé zástavy oběhu dělat a jak reagovat.

Programem Heart safe solution od Physio-Control získáte komplexní řešení na míru šité pro způsob, jakým vaše organizace pracuje.

                              

      

Soubor ke stažení: Heart safe solution

AUTOMATICKÉ EXTERNÍ DEFIBRILÁTORY VHODNÉ PRO LAIKY

LIFEPAK CR PLUS AED          LIFEPAK 1000 DEFIBRILÁTOR

LIFEPAK CR PLUS AED                           lp1000